Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

Een landschaps- en tuinarchitect optimaliseert onze leefomgeving, van tuinen over parken en pleinen tot landschappen. Een landschaps- en tuinarchitect inschakelen om jouw tuin in te richten, garandeert dat een professional deze buitenruimte zal ontwerpen volgens jouw wensen en verwachtingen afgestemd op je leefomgeving.

Met zijn deskundige aanpak staat een landschaps- en tuinarchitect je bij tijdens alle fasen van het proces, van analyse, over visie en concept tot het ontwerp, de realisatie en de nazorg van je tuin. Hij ontwikkelt de nodige plannen en documenten die je helpen bij het concretiseren van een kwaliteitsvol project: opmetingsplannen, ontwerpplannen, visualisaties, beplantingsplannen, technische plannen, beheerplannen, vergunningen, bestekken, meetstaten, werfopvolging en de oplevering…

Voor elke landschaps- en tuinarchitect zijn thema’s als esthetiek, duurzaamheid, leefbaarheid, ecologie, permacultuur, eetbare tuinen,  …  gekend en kunnen deze al naar gelang de context geïntegreerd worden in het project. Een landschaps- en tuinarchitect herkent de geest van de plek en ontwerpt in functie van de context van de plaats en de verwachtingen van zijn opdrachtgever.

Meer informatie op de stand van de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Inkomhal - Paleis 1

Of onze website : http://www.abajp.be/nl/home/