5 min

Een vakman, waar is dat voor nodig?

Doe-het-zelf kent de laatste 15 jaar een explosieve groei. Tal van specifieke producten en tutorials maken de klus ook echt doenbaar voor handige harry’s. Toch doe je beter een beroep op professionals voor elke renovatie of bouwklus die vraagt om advies, ondersteuning, knowhow, veiligheid en garantie. Elk van deze professionals heeft tijdens het verloop van het project een welomschreven rol en verantwoordelijkheden. Maar wie doet nu eigenlijk wat?

De rol van de architect

Je architect heeft hoofdzakelijk twee functies: adviseur en coördinator. Als adviseur helpt hij je bij het zoeken naar een evenwicht tussen je dromen, de realiteit van de stedenbouwkundige voorschriften en je budget. In zijn coördinerende rol stemt hij de taken van alle betrokken professionals op elkaar af: aannemer, overheid, ingenieurs, gezondheids- en veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, ...

Je architect is gedurende de looptijd van het project verantwoordelijk voor verschillende opdrachten die in deze 8 stappen kunnen worden samengevat:

  1. Het vooronderzoek of de opmeting nodig voor het maken van de plannen.
  2. Het voorontwerp dat je samen creëert en waarin je wensen worden verwerkt.
  3. Het opstellen van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning in overeenstemming met de normen.
  4. Het uitwerken van de plannen, de uitvoeringsdetails en de materiaalhoeveelheden.
  5. Het beheer van de offerteaanvragen aan de gewenste professionals en advies over de keuze (indien je wenst kan je dit onderdeel zelf beheren).
  6. Controle en opvolging van de correcte uitvoering van de werken binnen de vooropgestelde termijnen.
  7. Controle van de facturen.
  8. Voorlopige oplevering aan het einde van de werken om samen met jou elke uitvoeringspost grondig te controleren. Wanneer de laatste eventuele opmerkingen zijn verholpen, begeleidt hij de eindoplevering.

De rol van de aannemer

Algemeen zijn er 3 formules mogelijk.Ongeacht de formule die je kiest, elke professional heeft de taak om je te adviseren en te begeleiden bij het maken van de beste keuzes om je project uit te voeren. Hun expertise is een troef en ze bieden je ook de wettelijke garanties die professionals moeten verlenen.

Algemene aannemer.

Dit bedrijf neemt de volledige realisatie van je project voor zijn rekening. Op basis van een afgesproken prijs en een vastgelegde opleverdatum ontvang je uiteindelijk een voltooide woning. Het is ook de taak van de algemene aannemer om alle bouwpartners en eventuele onderaannemers aan te sturen.

Vakmensen.

Besluit je om met verschillende vakmensen of bedrijven in zee te gaan voor de uitvoering van je (ver)bouwproject (schilders, metselaars, dakwerkers, loodgieters...), dan voert ieder zijn deel uit volgens de regels van de kunst. De coördinatie van de werken ligt dan bij jezelf of bij je architect.

Bouwcoördinator.

Hij neemt het beheer van je bouwproject op zich. In tegenstelling tot een algemene aannemer werkt een bouwcoördinator zelf niet op de werf.

De rol van de vakman

Het spreekt voor zich dat de gespecialiseerde vakmensen op wie je een beroep doet, de werken volgens de regels van de kunst uitvoeren. Dat is een uitdrukking die veel omvat. Het betekent dat ze zich ertoe verbinden om de werkzaamheden uit te voeren volgens de juiste professionele technieken, maar vooral ook volgens de normen en voorschriften. Dit is van groot belang met het oog op garantie, het verkrijgen van alle certificaten en de oplevering van de uitgevoerde werken.

 

De rol van de veiligheids- en gezondheidscoördinator

Als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats, is het verplicht om een veiligheids- en gezondheidscoördinator te hebben. Zijn rol is het voorkomen van de verschillende risico's die zich op je bouwplaats kunnen voordoen. Van ongevallen tot de risico’s voor het milieu- en de omliggende gebouwen. Hij is verantwoordelijk voor de bepaling en uitvoering van alle preventieve procedures en maatregelen. En dit van bij de opstart van het project tot aan de uiteindelijke oplevering.

Vakman = garantie en verzekering

Dit laatste, maar essentiële punt kan verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer je beroep doet op een professional (architect, ondernemer, vakman, expert … ) die ingrijpt op de structuur van je gebouw, dan dient hij je een garantie van 10 jaar te verlenen vanaf de opleveringsdatum van de werken. Weet ook dat je verzekering je dekt voor alle werken uitgevoerd door een erkend aannemer op basis van de opgemaakte facturen.