2 min

Huisvesting Brussel informeert u over verschillende onderwerpen met betrekking tot huisvesting in Brussel.

Huisvesting.Brussel creërt regelmatig verschillende informatiebronnen, zoals een brochure "De woninghuurovereenkomst in de praktijk" die alle belangrijke fasen van een huurovereenkomst en de nodige basisinformatie bevat om uw contractuele relatie voor te bereiden en concreet invulling te geven. Het bevat de bepalingen met betrekking tot de regionalisering van de residentiële huurovereenkomst die van toepassing is sinds 1 januari 2018.

Een ander voorbeeld is de brochure “Een slecht huurcontract kan pijnlijk zijn. Woninghuurovereenkomsten in Brussel.". Dit is bedoeld om een ​​antwoord te vinden op uw juridische vragen. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de huurregels voornamelijk vervat in de Brusselse Huisvestingscode. Het omvat de fundamentele principes met betrekking tot de staat van het gehuurde, de duur van de huurovereenkomst, de overdracht van de huurovereenkomst, onderverhuur, indexering, enz.

Op onze website huisvesting.brussels vindt u alle informatie over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo kan men informatie vinden over alle huisvestingssteun die in het Gewest beschikbaar is, evenals informatie over de huurovereenkomst (standaardmodellen van huurovereenkomst, toelichtende bijlage bij de huurovereenkomst, lijst met de verdeling van de onderhouds- en reparatieverplichtingen tussen huurder en verhuurder, de indicatieve referentierooster huren, leegstaande woningen, enz.).

Ze werken samen met heel wat partners en zijn daardoor in staat mensen door te verwijzen naar de juiste diensten zoals de Community Land Trust, die betaalbare woonprojecten ontwikkelt voor mensen met een beperkt inkomen of Sociale Vastgoedagentschappen die een deel van de markt socialiseren tegen de verzekering van een gegarandeerde huur voor de verhuurder.