3 min

Open en gesloten ruwbouw: definities en verplichtingen.

We weten allemaal wel wat een ruwbouw is. Min of meer toch. Een ruwbouw is het geheel van werken dat het gebouw stabiel en stevig maakt. Naargelang de werken vorderen, spreken we echter niet van één, maar van twee soorten ruwbouw. Laten we even in detail bekijken wat bedoeld wordt met ‘open’ en ‘gesloten’, en wat er gebeurt in deze verschillende fases.

Maar eerst: de vergunning 
Wacht nog even voor je de eerste spade in de grond steekt. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) verplichten je om eerst een omgevingsvergunning aan te vragen. Dat klinkt logisch als je een huis of gebouw wil neerpoten. Maar je hebt er ook één nodig als je de vorm van je dak verandert, een muur of een garage wil bouwen op de grens met je buren, het gebruik van je eigendom verandert (splitsen in verschillende wooneenheden), er een handelszaak van maakt of het reliëf van je perceel wil wijzigen. Wil je helemaal zeker zijn of je een vergunning nodig hebt, doe dan zeker navraag bij de gemeente, of hier als je in Vlaanderen woont, en hier als je in Brussel woont.

De open ruwbouw

De open ruwbouw omvat alle grondwerken en metselwerken. Zoals de benaming al doet vermoeden: zolang de bouw is blootgesteld aan de openlucht, spreken we van een open ruwbouw. Dit zijn de verschillende stappen:

1.    De grondwerken
Deze voorbereidende werken zijn onderverdeeld in een aantal belangrijke stappen die je een solide basis moeten garanderen. De eerste stap is het bodemonderzoek om de aard van het terrein te bepalen en, afhankelijk van het resultaat, ingrepen te plannen om het te stabiliseren. Daarna volgt het bouwrijp maken van het perceel, waarbij de bovenste laag teelaarde wordt verwijderd en het terrein wordt vlakgemaakt. De volgende fase wordt gekenmerkt door de visualisatie en het voorzien van nutsleidingen. Hierbij wordt de precieze plaats van de toekomstige funderingen aangeduid, net als de aansluiting van je woning op het water-, gas-, elektriciteits- en telecomnet. Tenslotte, wanneer alles klaar is en alle afvoerbuizen en waterkeringen zijn geplaatst, kan met het opvullen de fase van de grondwerken worden voltooid.

2.    Het metselwerk
Eens de funderingen gegoten zijn (diep, oppervlakkig of speciaal aangepast aan je project of de terreinvereisten), kan van start gegaan worden met het optrekken van de muren volgens de gekozen materialen en technieken. En meteen ook met de realisatie van de vloerniveaus, de balken, lateien en alle versterkingen die nodig zijn voor de stevigheid van de structuur.

De gesloten ruwbouw

Tijd voor het tweede deel van de ruwbouw. Ook hier spreekt de benaming voor zich: de gesloten ruwbouw sluit het gebouw af voor de buitenlucht. Dit gebeurt in verschillende fasen, van de constructie van het dakgebinte tot het aanbrengen van de isolatie en de dakbedekking. Ook alle buitenschrijnwerk (ramen, deuren, dakvensters) en de voorbereiding van de gevelafwerking behoren tot deze fase. Bij de voltooiing van de gesloten ruwbouw is je woning normaalgezien volledig water- en luchtdicht.

Laatste puntje: het bedrijf dat voor jou de ruwbouwwerken uitvoert, is verplicht je 10 jaar garantie te verlenen voor eventuele constructiefouten, en dit zowel bij nieuwbouw als renovatie. Problemen die voortkomen uit de verschillende ruwbouwfasen zijn vaak complex en vereisen zware en kostelijke ingrepen om ze op te lossen. Dé tip: kies voor je ruwbouw dus zeker een aannemer op wie je kan bouwen.