Het is van alle tijden: een toekomstbeeld waarin huizen bewoond worden door alleskunnende robots. En wanneer dat toekomstige jaartal plots aanbreekt, blijkt de realiteit veel minder romantisch te zijn, maar wel des te praktischer. Domotica, het ‘internet of things’ (geconnecteerde objecten), maar...
5 min