4 min

Welk nut heeft een notaris nog vandaag?

De vraag klinkt misschien een beetje brutaal, maar geef toe, wie heeft ze nog niet gehoord?

Toch is de rol van een notaris bij de aankoop van een onroerend goed of nalatenschap veel groter en belangrijker dan ooit. Maar wat doet een notaris anno 2021 dan zoal voor jou?

Hij stelt aktes op

Eerste fundamentele rol: het opstellen van notariële akten. Authentieke akten, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, zijn vanzelfsprekend belangrijke documenten... en ook bijzonder ingewikkeld. Om ze te kunnen opstellen, moet de notaris een hele reeks acties ondernemen. Zo moet hij onder meer heel wat opzoekingswerk en controles doen om je te kunnen garanderen dat de verkoper wel degelijk de eigenaar is, dat het stuk grond overeenstemt met de plannen, en of er geen erfdienstbaarheden zijn … Met andere woorden, de hele voorgeschiedenis wordt naar boven gespit zodat jij met een gerust hart eigenaar, en dus ook de verantwoordelijke, kan worden.

Je notaris heeft ook de taak om je de betekenis en de verbintenissen uit te leggen van alles wat je ondertekent. Één blik op dat ingewikkelde administratieve taaltje, en je weet meteen dat een goede ‘vertaler’ van onschatbare waarde is. De notaris zelf staat garant voor de aktes die hij opstelt. Dat betekent dat hij volledig verantwoordelijk is voor de informatie die hij je bezorgt.

Wie krijgt het huis?

Zijn rol in geval van erfopvolging is de bekendste. En meteen ook minst bekende. De notaris doet veel meer dan een testament opmaken of openen. Vandaag de dag zijn er steeds meer samengestelde gezinnen, veranderende en bijzondere situaties. Tegelijk zijn er te weinig mensen die eerst te rade gaan bij de notaris alvorens ze eigendom kopen. Je notaris kan je echter zeer waardevol advies geven op basis van je familiesituatie en je vermogen. Zo kan je veel delicate situaties vermijden voor je erfgenamen, zowel financieel als op vlak van familierelaties.

 

Aan welk tarief

De notaris is een openbaar ambtenaar, maar hij is altijd onafhankelijk! Zowel tegenover zijn cliënt als tegenover de overheid. Om dit te garanderen, zijn de tarieven die hij toepast vast door de wet bepaald. Er zijn dus geen kortingen of toeslagen: één tarief voor iedereen!

Je notaris heeft bovendien de plicht om onpartijdig te zijn, en hij is ook gebonden aan het beroepsgeheim. Hij is voor jou dus op elk moment een vertrouwenspersoon. Je kan hem in alle openheid om advies vragen.

Hervormingen

De wet op het eigendom was al niet meer afgestoft sinds... 1804! Gelukkig werd in 2020 een langverwachte grote hervorming van het notariaat goedgekeurd. Die brengt veel veranderingen en vereenvoudigingen met zich mee, onder meer op het gebied van onroerend goed, vruchtgebruik (de langstlevende echtgenoot) en het naakte eigendom. Ook hier is je notaris de beste persoon om je alle uitleg te geven en je te begeleiden.

Een aantal andere taken

Je notaris kan ook andere zaken voor je doen:

  • Onderhandelen over onroerend goed: net zoals makelaars heeft de notaris een goede kennis van de markt.
  • Immo-expertise: voor de verkoop van je onroerend goed of voor de aangifte van successierechten.
  • Certificering van handtekeningen: de notaris kan de handtekeningen certificeren van personen die in zijn aanwezigheid een document ondertekenen.
  • Vermogensbeheer: met bijvoorbeeld het beheer van huren en pachten.
  • Bemiddeling en conflictpreventie, voornamelijk in familiezaken.

 

Wil je meer weten over de vele functies en diensten die je notaris te bieden heeft, neem dan snel een kijkje op de officiële website notaris.be.